NRVT

Het NRVT staat voor het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. Het profiel waaraan de, in het NRVT ingeschreven, register taxateur aan voldoet is:

  • vakbekwaam, objectief en onafhankelijk
  • opereert in het publiek belang
  • taxeert volgens taxatierichtlijnen EVS/IVS
  • werkt volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels
  • onderwerpt zich aan tuchtrecht

(bron: NRVT website)