Taxateurs Unie

Taxateurs Unie is een, door STenV en NHG erkend, met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders.

Tal van geldverstrekkers hebben naast of bovenop de NHG-eisen specifieke taxatienormen. De Taxateurs Unie vertaalt die taxatienormen naar eenduidig controleerbare en meetbare Taxateur-Selectie- en Taxatie-Controle-Criteria. Na succesvolle verwerking kunt u er verzekerd van zijn dat Taxateurs Unie taxatierapporten gevalideerd zijn conform de specifieke/aanvullende eisen van geldverstrekkers.

(bron: website Taxateurs Unie)